CRM Call Center HELINICK

În perioada decembrie 2013 – decembrie 2014 HELINICK SRL derulează în calitate de Beneficiar proiectul „CRM Call Center HELINICK”. Proiectul este derulat în cadrul Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, axa prioritară 3 „Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public”, domeniul major de intervenţie 3 „Susținerea e-economiei”, operațiunea 1 ,,Sprijin pentru sisteme TIC integrate și alte aplicații electronice pentru afaceri”.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței activității HELINICK.

Obiectivele specifice ale investiției CRM Call Center HELINICK vizează:

• optimizarea timpului de răspuns și de rezolvare a solicitărilor clienților;
• creșterea calității serviciilor post vânzare oferite de HELINICK clienților săi;
• reducerea costurilor de operare ale Departamentului de Service și Mentenanță.

Investiția face parte din strategia de dezvoltare a companiei HELINICK în direcția îmbunătățirii substanțiale a serviciilor post vânzare pe care le oferă clienților prin Departamentul de Service și Mentenanță.
Prezenta inițiativă este o continuare firească a investițiilor finalizate deja, referindu-ne aici în special la sistemul informatic implementat în 2009 care contribuie la eficientizarea planificării, derulării și controlului proceselor de execuție a proiectelor, precum și la platforma de tip ERP implementată.

Sistemul informatic CRM Call Center HELINICK ce urmează a fi implementat este un sistem de gestionare integrată a proceselor de service și mentenață derulate de companie, creînd premisele oferirii unor servicii post vânzare de calitate. Sistemul va gestiona întregul flux de activități de service și mentenanță derulate de companie permițând înregistrarea beneficiarilor, urmărirea evenimentelor în timp real, toate activitățile aferente fiecărei activități individuale precum și a eventualelor modificări în sistemele de securitate rezultate ca urmare a modificărilor de configurație, extinderi, completări ce fac parte din activitatea curentă.

Proiectul este programat să se desfășoare în etape:

• achiziționarea echipamentelor TIC, a licențelor software și aplicațiilor informatice necesare;
• instalarea echipamentelor TIC;
• instalare și configurare aplicațiilor informatice necesare;
• configurarea şi implementarea bazelor de date; migrarea şi integrarea diferitelor structuri de date;
• formarea profesională a personalului care va utiliza echipamentele și al personalului care va asigura mentenanța soluției informatice implementate.

Indicatorii de realizare ai investiției vizează implementarea unui număr de 8 module funcționale (parte a soluției informatice). Indicatorii de rezultat se referă la un număr de minimum 200 de beneficiari (individuali companii sau instituții) ai servicilor nou oferite urmare ai prezentei investiții.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.