Un nou sistem integrat de securitate pentru CN TRANSELECTRICA S.A

transelectrica_94805000_87971100
Helinick semneaza un nou contract important pentru implementarea Sistemului Integrat de Securitate in 13 statii electrice de transformare apartinand CN TRANSELECTRICA SA. Contractul face parte din etapa a IV-a de securizare a statiilor electrice derulat de CN TRANSELECTRICA SA, iar in etapele anterioare fiind securizare un numar total de 60 statii electrice de transformare (15 in etapa a I-a, 20 in etapa a II-a si 25 in etapa a III-a).

Contractul prevede furnizarea, instalarea si punerea in functiune a urmatoarelor subsiteme de securitate:
Subsistem de protectie perimetrala;
Subsistem de control informatizat al accesului;
Subsistem de televizuine cu circuit inchis;
Subsistem de semnalizare la tentative de efractie si agresiune;
Subsistem de semnalizare a inceputului de incenidu;
Subsistem de localizare si stingere automata a incendiilor in echipamentele de calcul.
Dispecerat computerizat.
Prin implementarea acestui proiect, CN TRANSELECTRICA SA doreste reducerea tentativelor de acces fraudulos si neautorizat in statiile electrice de transformare, monitorizarea si supravegherea video, semnalizarea inceputului de incendiu, stingerea automata a unui incediu aparut in camera unde sunt montate echipamente de calcul si de date.